درک نقش معماران در طراحی پلان خانه

این نقش یک معمار است که نقشه های خانه را طراحی کند که به شما در ساخت خانه رویایی شما کمک کند. در اینجا معمار با شما می نشیند و نیازهای شما را درک می کند. به عنوان مثال، او نوع خانه ای که به ساخت آن علاقه دارید و ویژگی هایی که به آن علاقه دارید را می داند. اگر از بهترین طراحی مطمئن نیستید، معمار شما را در انتخاب جدیدترین و اقتصادی ترین طرح راهنمایی می کند.

پس از تهیه نقشه برای شما، معمار نیز به شما کمک می کند تا نقشه را برای تایید به مقامات مربوطه ببرید. به عنوان مثال، متخصص طرح را به معماران دولت محلی خواهد برد تا تایید شود.

نقش های دیگر یک معمار

علاوه بر نقش های فوق، یک معمار حرفه ای نقش های دیگری نیز دارد که عبارتند از:

اجرای قرارداد ساختمان: قرارداد ساختمان یک سند حیاتی است که بین شما و سازنده الزام آور قانونی است. معمار اطمینان حاصل می کند که سند دارای تمام اطلاعات مناسب است که از شما و پیمانکار محافظت می کند. طبق قانون باید هنگام ارائه قرارداد بی طرف باشد.

نظارت بر ساخت و ساز: بد نیست توجه داشته باشید که نظارت روزانه بر ساختمان توسط پیمانکار انجام می شود. برای اطمینان از اینکه ساخت و ساز با استفاده از مقررات ساختمانی ساخته شده است، معمار نحوه ساخت و ساز را نظارت می کند. معمار بدون بررسی ابعاد خانه یا آزمایش مصالح ساختمانی ساختمان را به صورت بصری نظارت خواهد کرد. در حالی که اکثر حرفه ای ها ساخت و ساز را به صورت بصری نظارت می کنند، در صورت پرداخت هزینه اضافی، می توانند بازرسی کامل را انجام دهند.

مطلب پیشنهادی
راه های تشکر از منابع ارجاع

صدور گواهینامه: با توجه به نظارت حرفه ای بر ساخت و ساز، قرار است گواهی هایی صادر کند که نشان دهنده رضایت وی از مراحل مختلف ساخت و ساز باشد. وقتی گواهینامه ها را دریافت کردید، باید به پیمانکار پرداخت کنید. برخی از گواهی های صادر شده توسط معمار عبارتند از:

گواهی موقت: این یکی تایید می کند که ساخت و ساز به خوبی انجام شده است و حرفه ای از روند پیشرفت کار راضی است.

گواهی پایان کار عملی: این زمانی داده می شود که کل ساخت و ساز کامل شده باشد و نشان دهد که پیمانکار ساختمان را به شما منتقل می کند.

نتیجه

این همان چیزی است که باید در مورد نقش یک معمار در طراحی پلان خانه بدانید. همانطور که مشاهده کردید، حرفه ای فقط در طراحی پلان ها محدود نمی شود. برای اطمینان از پیشرفت ساخت و ساز بدون هیچ گونه سکسکه، باید اطمینان حاصل کنید که یک متخصص آگاه را استخدام کنید.

Source by Raju Navi Reddy

مقاله اصلی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.